Waarschijnlijk 23 verschillende gemeentebesturen, vertegenwoordigd door burgemeester en wethouders, zeilen op 15 juni de inmiddels beroemde Schout & Schepenen race. Dit aantal is een record. In geen van de zes voorgaande edities deden zoveel gemeenten uit de Zuidwestelijke Delta mee aan deze zeilrace op historische zeilschepen op de Krabbenkreek en de Oosterschelde.

Watersport

De Schout & Schepenen race is een unieke bijeenkomst in zijn soort. Nergens elders besteden zoveel bestuurders gezamenlijk een gehele zaterdag aan het belang van watersport en economische ontwikkeling. De Schout & Schepenen race beoogt het van gedachten wisselen tussen burgemeesters en wethouders uit de Zuidwestelijke Delta en alle watersport stakeholders over de kansen en ontwikkelingen in dit prachtig samenhangende watersportgebied, uniek in Europa. Dit jaar specifiek over de watersport economie.

Zeeuws Palaver

In de ochtend vindt het Zeeuws Palaver plaats. De drie provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geven hun visie op de ontwikkeling van de watersporteconomie. Ook spreekt de Antwerpse ‘Schepen’ Rob Van de Velde over stadsontwikkeling op en rond het Eilandje in Antwerpen.

Samenwerkende organisaties

Samen met de drie provincies, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen REWIN en NV Economische Impuls Zeeland, is ook de branche-organisatie HISWA Vereniging participant, evenals de host gemeente Tholen en de co-host gemeenten Steenbergen en Drimmelen, Mariteam Shipyard, Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen, Natuur- en Recreatieschap Haringvliet, Sprangers ILDC, Van Dantzig Communicatiepartners en de WSV Sint-Annaland. Het hoofdsponsorschap van het evenement wordt ingevuld door de samenwerkende Rabobanken van een aantal Zuid-Hollandse, Zeeuwse en Brabantse gemeenten.

Na het sprekers-programma zullen alle bestuurders zich voor de wedstrijd inschepen aan boord van authentieke platbodems als hoogaarsen, hengsten etc. De ervaring leert, dat op het scherpst van de snede wordt gevaren. Dat zal dit jaar ook zeker het geval zijn voor de gemeente Drimmelen, die de fraaie Schout & Schepenenbokaal vorig jaar won. Deze bokaal wordt in de ochtend van de Schout & Schepenen race officieel teruggegeven zodat deze aan het eind van de dag door commissaris van de Koning Han Polman feestelijk overhandigd kan worden aan de nieuwe winnaar.

Jeugdactiviteiten

In Sint-Annaland zullen voor de jeugdigen op zaterdag diverse activiteiten georganiseerd worden. Van natte laarzentocht tot optimistenzeilen. Kijk op www.schoutenschepenenrace.nl voor meer informatie.