Uit een enquête, gehouden onder de aan de Schout en Schepenen race van de afgelopen jaren deel genomen hebbende gemeentebesturen, blijkt dat colleges van B&W het voortbestaan van deze dag van wezenlijk belang achten. De doelstelling van deze race is het vergroten van de betrokkenheid van burgemeesters en wethouders bij de ontwikkeling van de watersportsector, de walrecreatie en de promotie hiervan. 92% van de respondenten geeft aan volgend jaar weer deel te nemen. Temeer omdat een bijeenkomst met een dergelijke serieuze opzet en ongedwongen sfeer elders binnen de Delta niet te vinden is. De gemeentebesturen zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de organisatie. Zij ervaren de Schout en Schepenen race bovendien als een prima netwerkbijeenkomst voor de Zuidwestelijke Deltaregio. Ook vinden zij het Zeeuws Palaver van belang voor de visie ontwikkeling en kennisvergaring.

De deelnemende burgemeester en wethouders besteden een groot deel van hun vrije zaterdag aan de Schout en Schepenen race. Meest genoemde overige positieve punten zijn de locatie, (Sint-Annaland, de Krabbenkreek en Oosterschelde), de wens meer aan promotie te doen (á la Friesland),en de brede kennis, die tijdens Het Zeeuws Palaver door deskundige sprekers wordt overgedragen.

Voorts is men van oordeel, dat sowieso de provincie Zeeland als mede-initiatiefnemer hiervoor een budget beschikbaar moet blijven stellen. Daarnaast vindt een groot aantal gemeenten, dat ook de Provincies Brabant en Zuid-Holland in de buidel moeten tasten. Overigens doet laatstgenoemde provincie dit al.

De race

De Schout en Schepenen race is 25 juni jl. voor de 5e keer gevaren, evenals andere jaren vanuit Sint Annaland. Dit gebeurt aan boord van een aantal authentieke Zeeuwse Hoogaarzen, Hengsten en andere platbodems. Voor deelname worden uitgenodigd de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Zeeuwse -, Zuid-Hollandse en West-Brabantse gemeenten.

‘s Morgens begint het evenement met Het Zeeuws Palaver, dat bedoeld is als podium om relevante met watersport- en walrecreatie verbandhoudende boodschappen uit te dragen. Daarna is er een lunch, waarbij Zeeuwse Zilte Zaligheden worden geserveerd en vervolgens begint de wedstrijd.

In het tweede deel van de middag vindt de prijsuitreiking plaats en is er gelegenheid tot netwerken. De prijsuitreiking wordt jaarlijks verricht door Karla Peijs, die in de optiek van tal van gemeentebesturen hiervan een waar feest weet te maken. Afgelopen jaar namen 18 colleges deel.

Na een enerverende wedstrijd werd het gemeentebestuur van Steenbergen op 25 juni winnaar van de Schout & Schepenbokaal. Deze werd dinsdagmiddag door de voorzitter van de organiserende stichting, Tom van Gurp, overhandigd aan burgemeester Jan Hoogendoorn en de overige leden van het College.

Voor nadere info: Ed van Dantzig, tel. 0653-161486